Retour à l'accueil

Account Manager Ixell

De Groep Renault rekruteert een Technisch & Commercieel Raadgever Ixell (Regio Vlaanderen)

Word lid van de Renault Groep en maak deel uit van een unieke, gediversifieerde en innovatieve alliantie voor de automobielsector. Door mobiliteit voor iedereen opnieuw uit te vinden, daagt u vooropgezette ideeën uit en draagt u bij aan de toekomst.

Het Carrosserie-Ixell Team omvat 7 personen, waarvan 1 Product-manager, 1 verantwoordelijke carrosserie ontwikkeling, 4 technisch en commerciële raadgevers en de manager.  Om de regio Vlaanderen te versterken zijn we op zoek naar een technische en Commerciële raadgever om ondersteuning aan onze Ixell-klanten en prospecten in zijn/haar zone te geven.

In deze functie bent u verantwoordelijk voor:

 • Het deelnemen en ontwikkelen van de na-verkoop-politiek van het carrosserie-segment over de verschillende kanalen (R1-R2-MRA) in samenwerking met de Pivot Renault
 • Implementatie van opleiding nieuwe producten en spuittechnieken (Ixell klanten).
 • Animatie van Ixell en Carrosserie Push/Pull-commerciële acties en RenaultParts.
 • Realisatie van campagne-objectieven.
 • Ontwikkelen van de carrosserie-strategie in zijn/haar zone.
 • Behalen van de commerciële doelstellingen Na-verkoop in uw sector
 • Analyseren en ontwikkelen van het potentieel van uw netwerk

 

Uw missies 

 • Opvolgen van de bestaande klanten en voorzien van de nodige opleidingen opdat de klant nog getrouwer aan Ixell zou worden.
 • Ontwikkelen van de carrosserie-strategie in samenwerking met de Manager Carrosserie Ixell.
 • Verantwoordelijk voor de realisatie van het zakencijfer van zijn/haar sector en het goede verloop van de campagnes. (=realisatie van de objectieven).
 • Aanwezigheid op het terrein om de klant op technisch niveau te ondersteunen (kleuraanpassing of andere).
 • Opleiden van nieuwe klanten en verzekeren van een goede opstartfase van deze nieuwe klant. Dit vraagt een bijzondere aandacht in de eerste maanden.
 • Voorzien van opleidingen voor nieuwe Ixell-producten bij de klanten, en dit op centrale of lokale basis (Technisch Centrum, Filiaal of bij de klant).
 • Uitbreiden van het zakencijfer binnen zijn/haar sector, bovenop het beheer van de bestaande klantenportefeuille, en dit door een optimale samenwerking met de Business Manager.
 • Verhogen van het omzetcijfer door een goede samenwerking met de VPR op te bouwen. Begeleiden van de VPR tijdens zijn/haar bezoeken aan carrosserieën van het derde net. Ervoor zorgen dat de VPR de nodige kennis van de Ixell-producten verkrijgt.

 

Uw profiel 

 • Graduaat in carrosserie, specialisatie « Lakken » en een uitstekende kennis van de automobiel
 • Enkele jaren ervaring in een gelijkaardige functie of een eerste succesvolle ervaring als carrossier
 • Tweetalig Nederlands/ Frans
 • Dynamisch, enthousiast en een grote wil tot slagen en evolueren.
 • Een goede computerbasis (Word, Excel, PowerPoint)
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Beschikt over commerciële creativiteit
 • Teamplayer

 

Aarzel niet om u aan te melden voor deze geweldige kans om toe te treden tot de Renaultgroep en haar dochterondernemingen!

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Groupe Renault recrute un Conseiller technico-commercial Ixell (Région Flamande).

Rejoignez le Groupe Renault et vous ferez partie d’une alliance automobile unique, diversifiée et innovante. Réinventant la mobilité pour tous, vous remettrez en cause les idées reçues et contribuerez à faire avancer le futur.

L’équipe carrosserie – Ixell est composée de 7 personnes, dont 1 chef produit, 1 responsable développement carrosserie, 4 conseiller technico-commercial et son manager. Pour renforcer la région de la Flandre, nous sommes à la recherche d’un conseiller technico-commercial qui donnera le support nécessaire aux clients Ixell et aux prospects de cette région.

Dans cette fonction, vous êtes responsable de :

 • La participation et déploiement de la politique Après-Vente du segment carrosserie-peinture dans les différents canaux (R1-R2-MRA) en coopération avec le Pivot Renault.
 • L’implémentation des plans de formations nouveaux produits et technique de mise en peinture (Clients Ixell).
 • Animer les segments Carrosserie et Ixell au travers notamment d’actions commerciales Push/Pull et RenaultParts.
 • Réalisation des objectifs fixés par campagne.
 • Déploiement de la stratégie carrosserie dans la zone.
 • Obtenir les objectifs commerciaux après-vente dans le secteur
 • Analyser et développer le potentiel du secteur

 

Vos missions 

 • Suivi des clients existants et former les clients afin de les faire évoluer et les fidéliser à la marque.
 • Déployer en collaboration avec le Manager Carrosserie Ixell la stratégie carrosserie.
 • Responsable de la réalisation du C.A. de son secteur et le bon déroulement des campagnes (=réaliser les objectifs).
 • Être présent sur le terrain pour soutenir un client sur le plan technique (intervention colorimétrie ou autre).
 • Former les nouveaux clients et assurer le bon déroulement du lancement du nouveau client, ceci demande une attention particulière dans les premiers mois.
 • Former les clients des nouveaux produits Ixell d’une façon centralisée ou délocalisée pour sa zone dédiée (Centre Technique, Filiale, client).
 • En plus de la gestion de ses clients actuels, étendre son portefeuille au sein de son secteur, ceci en collaboration optimale avec le Business Manager.
 • Etendre également son portefeuille de son secteur par le biais du VPR. Collaborer d’une façon très constructive avec le VPR : aider dans ses Tournées Terrains Carrosserie MRA et mettre au niveau la connaissance des produits Ixell.

 

Votre profil 

 • Diplômé en carrosserie, spécialisation « Peinture » et excellente connaissance des véhicules automobiles
 • Quelques années d’expérience dans une fonction similaire ou une première expérience réussie en tant que carrossier
 • Bilingue Néerlandais/ français
 • A l’écoute, dynamique, enthousiaste et une volonté de réussir et d’évoluer
 • Avoir des bases informatiques (Word, Excel, Powerpoint)
 • Pouvoir travailler de manière indépendante
 • Faire preuve de créativité commerciale
 • Teamplayer

 

N’hésitez plus, et postulez à cette belle opportunité de rejoindre le Groupe Renault et ses filiales !

Interessé ?