Terug naar overzicht

Quality Manager

Functiebeschrijving

 • Ontwikkelen van een succesvolle verkoopsorganisatie aan de hand van de Commerciële Methoden
 • Verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten

Dimensies

Verantwoordelijk voor de enquêtes VoC Dealer

De Quality Manager zorgt voor de organisatie van de VoC Dealer enquêtes:

 • Ervoor zorgen dat de klantgegevens (facturen) correct worden verstuurd door het verdelersnet.
 • Wekelijkse verwerking van verkoopdossiers (QVN).
 • Onderhouden van de band met de dienstverlener en elke anomalie in de werking melden.
 • Toezicht houden op de ontwikkeling van het portaal en verzorgen van de communicatie met het verdelersnet.
 • Dagelijks toezicht houden op inkomende enquêtes, met een specifieke focus op de ontevreden klanten.
 • Maandelijks analyseren van de kwaliteitscijfers en voorbereiden van het communicatiemateriaal voor interne en externe diensten & het verdelersnet.
 • De e-mail ratio van inkomende klantgegevens (facturen) helpen evolueren. Analyseren van de evolutie in de e-mail ratio van de zaken van het verdelersnet en rapporteren van elke afwijking.
 • Beheer van de « Hot Alerts ».

 

Verantwoordelijk voor de Mystery Shopping Verkoop – campagnes

De Quality Manager is verantwoordelijk voor de organisatie van de “Mystery Shopping ” in het verdelersnet op VN niveau (Bezoek, Test, Lead & Call). Hij/zij organiseert de campagnes, valideert de scenario’s, bemiddelt en publiceert de resultaten. Hij/zij verzorgt de analyse, het nationale actieplan en het communicatiemateriaal voor de interne diensten.

 

Verantwoordelijk voor de Commerciële Methoden VN

De Quality Manager is verantwoordelijk voor de invoering en de initiële opvolging van de commerciële methoden die door het Hoofdkantoor worden aanbevolen. Hij/zij ondersteunt het verdelersnet bij de implementatie en de correcte toepassing van deze maatregelen. Hij/zij zal regelmatig ondersteuningsmissies uitvoeren in het verdelersnet. De Quality Manager communiceert over nieuwe ontwikkelingen naar interne en externe diensten en het verdelersnet toe.

 

Verantwoordelijk voor de Animatie Kwaliteit van het verdelersnet

De Quality Manager is verantwoordelijk voor de uitvoering van de animatiepolitiek Kwaliteit van het verdelersnet, in samenwerking met de Customer Experience Manager. Hij zorgt voor het communicatiemateriaal, de rapporteringen “objectieven” en “resultaten” en de creditnota’s voor het netwerk. Hij/zij behandelt eveneens de verzoeken tot derogatie van het verdelersnet.

 

Implementeren van C@RE 2.0 Network

In het kader van het C@RE 2.0-project helpt de Quality Manager bij het opzetten van modules die afkomstig zijn van het Hoofdkantoor en zorgt hij/zij voor de implementatie ervan in het netwerk.

 

Correspondent DMR

Als enig aanspreekpunt van de “Direction des Métiers du Réseau », stuurt de Quality Manager alle gevraagde informatie/indicatoren terug naar het Hoofdkantoor.

 

Project Management

Hij/zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van bepaalde andere projecten, de begeleiding van deze projecten en de goede samenwerking met externe consultants en interne collega’s (respecteren van doelstellingen, budget, timing en agenda).

 

Gedragstraining & training methoden

In nauwe samenwerking met de Training Manager, valideert de Quality Manager gedrags- en methodologische trainingen. Hij/zij is aanwezig bij de start van deze trainingen.

 

Verantwoordelijk voor de DQSC-audits (verdelersnet en NSC Health Check)

De Quality Manager helpt het Hoofdkantoor bij het opzetten van audits: organisatie, validatie, vertaling indien nodig, interne communicatie, communicatie van de nationale resultaten en uitvoering van een nationaal actieplan.

 

Verantwoordelijk voor het Quality Management Dashboard

Verantwoordelijk voor het Quality Management Dashboard. Laten evolueren van het Dashboard in functie van de behoeften van het netwerk met respect van het budget. In geval van wijzigingen in functionaliteiten, verzorgt de Quality Manager de training en communicatie.

 

Verantwoordelijk voor de « Back to Basics »-Checks

De Quality Manager organiseert « Back to Basics »-campagnes (training & communicatie naar de commerciële teams toe, het opzetten van campagnes in het portaal, monitoring van de uitvoering, rapportage, etc….).

 

Escalatie & dispersie proces

Samen met de Customer Experience Manager volgt hij de vooruitgang op van de dealers in dispersie & escalatie.

 

 

 

 

Vereist profiel

 • Tweetalig FR/NL
 • Goede kennis van WORD/EXCEL/POWERPOINT
 • Georganiseerd/ discreet
 • Uitstekend contact
 • Goede kennis van de behoeften van het verdelersnet
 • Teamgeest
 • Veranderingsgezind

Geinteresseerd?