Terug naar overzicht

ICT Business Analyst

Functiebeschrijving

 • IS- en IT-projecten uitstippelen, uitvoeren en opvolgen vanaf het ontwerp tot de implementatie. Dit met het oog op het bereiken van een resultaat dat voldoet aan de eisen die vooropgesteld zijn door de Tool Manager of de professionele gebruiker met betrekking tot de kwaliteit, prestaties, kosten, deadline en veiligheid.
 • De ondersteuning van zijn informatiesystemen handhaven en waarborgen.
 • Helpen bij de ontwikkeling om behoeften te identificeren en oplossingen te definiëren die geïmplementeerd moeten worden om de integratie in het bestaande informatiesysteem van Renault België en Renault Benelux te verbeteren.
 • Anticiperen op nieuwe projecten en deze laten rijpen door de aandacht te vestigen op de bijdrage van technologieën en een prospectieve analyse van de bedrijfsprocessen.

Dimensies

 • De verantwoordelijkheid nemen voor de informatiesystemen in zijn of haar domein, in zijn of haar filiaal en zijn of haar Benelux-cluster.
 • De projecten uitvoeren op het niveau van de Benelux en/of BeLux om aan de bedrijfsverwachtingen op het vlak van informatica te voldoen, met het oog op de verbetering van de positie van het bedrijf ten opzichte van concurrenten.

Doeleinden

Activiteiten en taken

Algemeen

 • De rol van “Aanspreekpunt lokale klanten” op zich nemen voor het beheer in coördinatie met het hoofdkantoor/PDF NVK in Nederland en de Tool Manager (= ontwikkelaar) of de professionele gebruiker.
 • Adviseren over het optimale gebruik van reeds bestaande tools en systemen.
 • De bedrijfsmanagers informeren over en bewustmaken van technologieën en de bijdrage van de informatietechnologie.
 • De evolutie van de samenhang van de functionele architectuur bevorderen, in het bijzonder in het optimalisatieproces van de Benelux-cluster.
 • De professionele gebruikers of ontwikkelaars adviseren bij de ontwikkeling van diensteninformatica.
 • Aanbevelingen over het management doen, in het kader van de opvolging van een project.

 

Door middel van het “Change Management Process”:

 • Het project samen met de Tool Manager of de eindgebruiker uitvoeren. Praktisch ziet dat er uit als volgt:
  • Deelnemen aan de ontwikkeling van de Road Map
  • De Requirements begrijpen en valideren (met inbegrip van de impact op de zichtbaarheid)
  • Deelnemen aan verschillende ‘project workshops’ (Kick off/Design Workshop/Sprint Review/Go-No-Go decision/ Sprint Retrospective/Weekly meeting/Bi-weekly coordination meeting)
  • Het Solution Design begrijpen en valideren
  • Valideren van het project “Estimate”, voorgesteld door de leverancier
  • Deelnemen aan de ontwikkeling van het Product Backlog en de inhoud van de Lots/Sprints
  • Meehelpen aan de ontwikkeling van de opleiding
  • CPI/DOP opstellen en lancere
 • In het bijzonder verantwoordelijk voor
  • Het nakijken van de functionele specificaties en het opstellen van de technische specificities
  • De keuze voor een oplossing (softwarepackages, ontwikkeling …) in samenwerking met de Tool Manager en in het kader van de architectuur van Renault Benelux
  • Volledig verantwoordelijk voor de integratietests (de scripts voor de tests opstellen, de uitvoering ervan, de rework-ontwikkelingen opvolgen …)
  • Het valideren van de technische documentatie die door de implementatiepartner is opgesteld
  • Het analyseren van het dashboard van het project en de nodige maatregelen treffen om eventuele afwijkingen te corrigeren
  • Het verzekeren van alle veiligheidsaspecten van de informatiesystemen en de data, in overeenstemming met het beleid inzake dataclassificatie en computerbeveiliging
  • Het organiseren, coördineren en bevorderen van de DSI-teams, zowel lokale als op het hoofdkantoor, om het project te kunnen afronden binnen de vooropgestelde eisen met betrekking tot de deadline, kosten en kwaliteit Ten slotte, het onderhoud ervan garanderen
  • De relatie met het projectteam van de leverancier (co-)beheren (samen met de Tool Manager)

 

Fase “Incident”/”Field Creation”

 • In samenwerking met de Tool Manager/eindgebruiker:
  • De behoeften begrijpen en valideren
  • De aanvraag nakijken en eventuele technische aspecten toevoegen
  • Het project “Estimate” valideren dat is voorgesteld door de leverancier
 • In het bijzonder verantwoordelijk voor:
  • Het uitvoeren van de integratietests en het opvolgen van de gerelateerde Reworks
  • Het analyseren van het dashboard van het project en de nodige maatregelen treffen om eventuele afwijkingen te corrigeren
  • Het valideren van de technische documentatie die door de implementatiepartner is opgesteld

 

Middelen

 •  Hulp van verschillende bestaande teams en platforms voor ontwikkeling.
 • Hulp, onder toezicht van de IT-manager Benelux, van een onderaanneming

 

Deliverables

 • Voorstel tot verbetering
 • DOP/CPI/RFC-behoeften en de validatie ervan
 • Aantal uitgevoerde projecten/evoluties
 • Tussentijdse deliverables (POC, Sprint/Lotification, bestek)
 • Opleveringsdocument
 • Service Level Agreement/onderhoudscontractUitvoerdocument

 

Prestatie-indicatoren

 • De gemelde afwijkingen tijdens de ‘user acceptance tests’, ten aanzien van de kwaliteit, prestaties, kosten en deadline
 • Klantentevredenheid

 

Domeinen en tools ondersteund door de PDF

 •  De PDF Naverkoop is het eerste contactpunt voor de dienst naverkoop Benelux. De activiteiten zijn voornamelijk gericht op commerciële diensten. De commerciële diensten omvatten Marketing-Naverkoop, SODICAM, Garantie en OMS.
 • De lokale informatiesystemen die ondersteund worden door de PDF NVK zijn de informatiesystemen die verband houden met en gebruikt worden voor de bovengenoemde diensten, maar ook: EDR, QVN, Garantie, Inspectie van het voertuig, SFDC SODICAM, SODICAM-app.
 • Wat betreft de centrale informatiesystemen die verband houden met bovengenoemde diensten, fungeert de PDF als het corresponderende lokale informatiesysteem
 • De netwerksystemen, met name de gecertificeerde DMS en TDV, omvatten de interfaces, waarbij het van belang is de DMS-processen te garanderen voor het netwerk, maar ook voor de thuissystemen In het geval van DMS worden de activiteiten altijd gesynchroniseerd met de netwerk-PDF’s (die het gebruik en de vaststelling van de prioriteiten van de verschillende activiteiten van de DMS coördineren, alsook de technische verbindingen met het netwerk beheren)
 • De PDF NVK kan mogelijk ook meewerken aan een project van de G9 De werkzaamheden zullen voornamelijk worden uitgevoerd op de contractueel bepaalde werkplaats, maar af en toe kunnen verplaatsingen nodig zijn

 

Relationeel netwerk en autonomie

Beheert

Raadpleegt

Werkt samen met

Rapporteert aan

IT-manager Benelux

X

Directeur Dienst Naverkoop Benelux

X(funct)

DSI-DCE

X

Tool Manager/ontwikkelaar of eindgebruiker

X

Bedrijfsmanagement

X

Verantwoordelijke van het functionele domein G9

X

Piloot van het functionele domein (van andere domeinen)

X

Piloot van het technische domein

X

Lokale technische ondersteuning en ondersteuning voor de gebruikers

X

Teams voor leveranciersontwikkeling

X

Teams voor centrale ontwikkeling

X

Architect

X

Vereist profiel

 • Zeer goede analytische vaardigheden
 • Klantgericht (zowel interne als externe klanten)
 • Goede communicatie met alle bedrijfsniveaus
 • Goed begrip van procedures en architectuur
 • Projectmanagement
 • Resultaatgericht
 • Flexibel ingesteld
 • In staat zijn impasses te doorbreken
 • Niveau: universitair onderwijs of een gelijkwaardige beroepservaring
 • Ten minste tweetalig (FR en EN), NL is een plus
 • + 3 jaar ervaring met informatiesystemen/IT

Geinteresseerd?