Terug naar overzicht

Correspondent Incidentology (CIC) & Technical Expert

Functiebeschrijving

De CIC & Technical Expert draagt bij tot het proces « Verbeteren van het product ».

Dimensies

De belangrijkste missies van de Correspondent Incidentology (CIC) & Technical Expert zijn :

 • Documenteren van de technische incidenten geselecteerd door de Incidentologen (IC)
 • Detecteren van technische incidenten op de geografische perimeter
 • Bijdragen aan het lokale management van ontevreden klanten
 • Bijdragen aan speciale operaties
 • Controle van inkomende FIC’s op geschiktheid en distributie naar de Techliners.
 • Deelnemen aan vergaderingen binnen de dienst Customer Satisfaction Support: Technische vergadering, Technisch Comité

Doeleinden

Bijdragen aan de klantentevredenheid en de verbetering van de producten door een volledige en snelle documentatie van de kwaliteitsproblemen die vanaf een eerste waarschuwing door klanten zijn vastgesteld.

Bijdragen tot de verwezenlijking van de kwaliteitsobjectieven van de Business en Projecten door relevante meldingen van klantincidenten en de toewijzing van prioritaire onderwerpen aan de Business en Fabrieken.

Vereist profiel

 • Graduaat in automotive, public relations of handel en grote interesse in de automobielsector
 • Kennis van autotechniek en -mechaniek
 • Analytische en synthetische geest, organisatie en methode
 • Kennis van technische probleem-oplossingnormen
 • Beheersen van methoden en hulpmiddelen voor diagnose en analyse
 • Kennis van de organisatie en het functioneren van de Aftersales, de Garantie, het Technisch Centrum, de afdeling Klantenrelaties en het Verdelersnet.
 • Degelijke informaticakennis
 • Beheersen van informaticatools (ACTIS FIC, Renault net…)
 • Relationele capaciteit, vermogen om het verdelersnet aan te sturen, teamgeest
 • Goede luister- en organisatorische vaardigheden. Assertief, commerciële en relationele geest.
 • Bewaren van een zekere terughoudendheid t.o.v. het verdelersnet en de klant
 • Nieuwsgierigheid
 • Goede kennis van het Frans, Nederlands en Engels.
 • Goed vertrouwd met het opstellen van brieven en mails en dit, zonder spelfouten.

Geinteresseerd?