Terug naar overzicht

Chef UET – E.D.C.O&A te Boom

Functiebeschrijving

Garanderen van een goede uitvoering van de activiteiten op de piste, rekening houden met de accommodatie, materialen en de veiligheidsvoorschriften. De Chef UET draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de service van de centralisatie en het op orde stellen van het vertrek van de wisselstukken.

Dimensies

 • E.D.C.O&A (Europees Distributiecentrum voor Onderdelen & Accessoires)
 • Verdelersnet Benelux
 • Kwaliteit van de service, prestatie E.D.C.O&A
 • Tevredenheidsenquêtes Benelux

Doeleinden

Hoofdfuncties

 • Verantwoordelijk voor de netheid, orde, discipline en het garanderen van de veiligheid zowel op de piste als in zijn indirecte werkomgeving.
 • Verantwoordelijk voor het correct gebruik van alle mobiele toestellen op het terrein.
 • Hij doet actief mee in de bestaande hiërarchie binnen het bedrijf om de kwaliteit van de service naar goed dunken te verbeteren.
 • Hij past de politiek van de Chef E.D.C.O&A correct toe.
 • Hij creëert en behoudt een goede werksfeer zowel binnen de ploeg als met externe factoren.
 • Hij streeft een optimaal rendement na en het maximale gebruik van de beschikbare toestellen.
 • Hij streeft ernaar de kwaliteit van de handelingen t.a.v. de onderdelen te verbeteren.
 • Hij is attent op het naleven van het volbrengen van alle taken.
 • Is in staat om elke maand een UET-vergadering te organiseren met zijn ploeg en heeft oog voor alle suggesties van zijn assistenten en andere ploegleden.
 • Hij delegeert volledig (ook hiërarchisch) de verantwoordelijkheden naar zijn assistenten in geval van afwezigheid.
 • Controleert dagelijks zero-bons.
 • Controleert dagelijks de of er achterstallige onderdelen van de receptie aanwezig zijn en werkt deze weg.
 • Hij garandeert de volledige verantwoordelijkheid van service en centralisatie door zijn UET met bijhorende circuits.
 • Hij controleert en analyseert alle fouten qua service en centralisatie van zijn UET.
 • Hij volgt de planning van de FCQ en noteert dit op de voorziene fiches.
 • Hij controleert en analyseert de receptiefouten op het platvorm en verwittigt te verantwoordelijke van de receptie.
 • Hij garandeert het goede verloop van in het laden en de expeditie van zijn circuits.
 • Hij garandeert de verantwoordelijkheid van relaties met P.E voor zijn circuits.
 • Hij garandeert een goed verloop van de middagleveringen.
 • Hij streeft na de het werk binnen zijn UET evenwichtig te verdelen volgende de methoden.
 • Hij is verantwoordelijk voor de back-up in geval van afwezigheid van de Operator

Vereist profiel

 • Tweetalig
 • Georganiseerd en ordelijk
 • Goed analyserend en oplossend vermogen
 • Is beschikbaar en gewild
 • Efficiënt en zelfstandig
 • Beschikt over een natuurlijk leiderschap
 • Vlotte sociale vaardigheden
 • Enthousiast en motiverend voor zijn omgeving

Geinteresseerd?